معنی و ترجمه کلمه willow به فارسی willow یعنی چه

willow


(گ.ش ).بيد،درخت بيد،دستگاه پنبه پاک کنى ،پاک کردن(پنبه يا پشم)
ورزش : چوب کريکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها