معنی و ترجمه کلمه wind tunnel به فارسی wind tunnel یعنی چه

wind tunnel


معبر تونل مانندى که هوا با فشارهاى مختلف از ان عبور ميکند(براى ازمايش مقاومت قطعات مختلف هواپيما و موشک در مقابل باد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها