معنی و ترجمه کلمه windfall به فارسی windfall یعنی چه

windfall


سود غيرمترقبه ،ميوه باد انداخته ،ثروت باد اورده
بازرگانى : سود باداورده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها