معنی و ترجمه کلمه winding diagram به فارسی winding diagram یعنی چه

winding diagram


علوم مهندسى : نمودار سيم پيچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها