معنی و ترجمه کلمه winding up of a company به فارسی winding up of a company یعنی چه

winding up of a company


قانون ـ فقه : انحلال شرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها