معنی و ترجمه کلمه windpipe به فارسی windpipe یعنی چه

windpipe


ناى ،قصبته الريه ،(م.م ).لوله هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها