معنی و ترجمه کلمه windsor chair به فارسی windsor chair یعنی چه

windsor chair


صندلى داراى پشتى منحنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها