معنی و ترجمه کلمه winery به فارسی winery یعنی چه

winery


کارخانه شراب سازى ،موسسه شراب کشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها