معنی و ترجمه کلمه winey به فارسی winey یعنی چه

winey


)winy(شرابى ،شراب مانند،داراى خصوصيات شراب ،داراى مزه شراب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها