معنی و ترجمه کلمه wingshooting به فارسی wingshooting یعنی چه

wingshooting


ورزش : تيراندازى به پرنده در حال پرواز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها