معنی و ترجمه کلمه winning به فارسی winning یعنی چه

winning


برنده ،دلکش ،فريبنده ،برد،فتح و ظفر
عمران : استخراج معدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها