معنی و ترجمه کلمه winter kill به فارسی winter kill یعنی چه

winter kill


در سرماى زمستان از بين رفتن ،زمستان کش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها