معنی و ترجمه کلمه winter solstice به فارسی winter solstice یعنی چه

winter solstice


نجوم : انقلاب زمستانى
علوم هوايى : انقلاب زمستانى
علوم دريايى : انقلاب زمستانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها