معنی و ترجمه کلمه winy به فارسی winy یعنی چه

winy


)winey(شرابى ،شراب مانند،داراى خصوصيات شراب ،داراى مزه شراب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها