معنی و ترجمه کلمه wire fuse به فارسی wire fuse یعنی چه

wire fuse


علوم مهندسى : فيوز ذوب شونده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها