معنی و ترجمه کلمه wire gauze به فارسی wire gauze یعنی چه

wire gauze


تور ظريف سيم مانند
شيمى : تورى سيمى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها