معنی و ترجمه کلمه wireless operator به فارسی wireless operator یعنی چه

wireless operator


علوم مهندسى : اپراتور بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها