معنی و ترجمه کلمه wireless به فارسی wireless یعنی چه

wireless


تلگراف بى سيم ،با بى سيم تلگراف مخابره کردن ،(انگليس )راديو
علوم مهندسى : بى سيم
علوم نظامى : تلگراف بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها