معنی و ترجمه کلمه wise به فارسی wise یعنی چه

wise


کلمه پسونديست بمعنى' راه و روش و طريقه و جنبه 'و' عاقل'،خردمند،دانا،عاقل ،عاقلانه ،معقول ،فرزانه
قانون ـ فقه : حکيم ،عاقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها