معنی و ترجمه کلمه wish به فارسی wish یعنی چه

wish


خواستن ،ميل داشتن ،ارزو داشتن ،ارزو کردن ،ارزو،خواهش ،خواسته ،مراد،حاجت ،کام ،خواست ،دلخواه
روانشناسى : ميل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها