معنی و ترجمه کلمه wishing به فارسی wishing یعنی چه

wishing


خواسته ،چيزى که ارزو ميشود،ارزوى اجابت دعا

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها