معنی و ترجمه کلمه witchgrass به فارسی witchgrass یعنی چه

witchgrass


(گ.ش ).بيد گياه ،مرغ)margh(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها