معنی و ترجمه کلمه with a powder به فارسی with a powder یعنی چه

with a powder


ازروى بى پروايى ،تند،ناگهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها