معنی و ترجمه کلمه with average به فارسی with average یعنی چه

with average


شامل خسارات خصوصى و جزئى( در بيمه)
بازرگانى : شامل خسارات خصوصى و جزئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها