معنی و ترجمه کلمه with the exception of به فارسی with the exception of یعنی چه

with the exception of


به استثنا،به جزء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها