معنی و ترجمه کلمه withdraw به فارسی withdraw یعنی چه

withdraw


پس زدن ،رد کردن ،سرباز زدن ،عقب کشيدن ،عقب نشينى کردن ، )withdrawal(پس گرفتن ،باز گرفتن ،صرفنظر کردن ،بازگيرى
علوم مهندسى : برداشتن
قانون ـ فقه : قبول نکردن
بازرگانى : برداشت از حساب
علوم نظامى : ترک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها