معنی و ترجمه کلمه within an ace of به فارسی within an ace of یعنی چه

within an ace of


ذره اى مانده به ،بسيار نزديک به ،در شرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها