معنی و ترجمه کلمه without experience به فارسی without experience یعنی چه

without experience


بى تجربه ،ناازموده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها