معنی و ترجمه کلمه without understanding به فارسی without understanding یعنی چه

without understanding


چيز فهم ،نافهم ،بى ادراک ،بى شعور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها