معنی و ترجمه کلمه without به فارسی without یعنی چه

without


برون ،بيرون از،از بيرون ،بطرف خارج ،انطرف ،فاقد،بدون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها