معنی و ترجمه کلمه wold به فارسی wold یعنی چه

wold


زمين بائر،دشت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها