معنی و ترجمه کلمه wont به فارسی wont یعنی چه

wont


اموخته ،معتاد به ،خو گرفته ،عادت ،رسم ،خو گرفتن يا خو دادن
قانون ـ فقه : معتاد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها