معنی و ترجمه کلمه word به فارسی word یعنی چه

word


کلمه ،لغت ،لفظ،گفتار،واژه ،سخن ،حرف ،عبارت ،پيغام ،خبر،قول ،عهد،فرمان ،لغات رابکار بردن ،بالغات بيان کردن
کامپيوتر : واژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها