معنی و ترجمه کلمه work in به فارسی work in یعنی چه

work in


با فعاليت و کوشش راه باز کردن ،مشکلات را از ميان برداشتن ،داخل کردن ،وفق دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها