معنی و ترجمه کلمه work sheet به فارسی work sheet یعنی چه

work sheet


پيش برگ ،کار در کلاس
علوم نظامى : برگ کار
علوم دريايى : برگ کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها