معنی و ترجمه کلمه work up به فارسی work up یعنی چه

work up


کم کم فراهم کردن ،بتدريج برانگيختن ،ترکيب کردن ،ساختن ،عمل اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها