معنی و ترجمه کلمه worked up به فارسی worked up یعنی چه

worked up


تهييج شده ،ترغيب شده ،از کار در امده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها