معنی و ترجمه کلمه works inspector به فارسی works inspector یعنی چه

works inspector


بازرس کارخانه
علوم مهندسى : بازرس کارگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها