معنی و ترجمه کلمه works superintendent به فارسی works superintendent یعنی چه

works superintendent


علوم مهندسى : مدير کارخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها