معنی و ترجمه کلمه world shaking به فارسی world shaking یعنی چه

world shaking


زمين لرزه ،تکان دهنده ،بسيار مهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها