معنی و ترجمه کلمه worldwide به فارسی worldwide یعنی چه

worldwide


جهانى ،در سرتاسر جهان
بازرگانى : جهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها