معنی و ترجمه کلمه worn out به فارسی worn out یعنی چه

worn out


خسته و کوفته ،زهوار در رفته ،کهنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها