معنی و ترجمه کلمه worth به فارسی worth یعنی چه

worth


ازرش ،قيمت ،بها،سزاوار،ثروت ،با ارزش
قانون ـ فقه : بها
بازرگانى : ارزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها