معنی و ترجمه کلمه wound pole به فارسی wound pole یعنی چه

wound pole


الکترونيک : قطب مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها