معنی و ترجمه کلمه wow به فارسی wow یعنی چه

wow


(امر.،اسکاتلند )فرياد حاکى از خوشحالى و تعجب و حيرت ،چيز جالب ،موفق شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها