معنی و ترجمه کلمه wrap around type به فارسی wrap around type یعنی چه

wrap around type


کامپيوتر : گونه نوشتار محيطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها