معنی و ترجمه کلمه wrap-round engine به فارسی wrap-round engine یعنی چه

wrap-round engine


علوم هوايى : موتور توربوجت متشکل از قسمت مرکزى ان که با کانال رم جت مجزايى احاطه شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها