معنی و ترجمه کلمه wraparound به فارسی wraparound یعنی چه

wraparound


ى مورد استفاده واقع شده باشد،کمر بند يا چيزى که دور بدن شخصى بسته باشند،شال
کامپيوتر : توسعه و بسط اتوماتيک خطى از يک متن به دو خط يا بيشتر به واسطه محدوديت ناحيه اى از صفحه نمايش
ورزش : چرخش ¹ 36درجه اى ژيمناست ازبالاى ناحيه ران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها