معنی و ترجمه کلمه wreathe به فارسی wreathe یعنی چه

wreathe


پيچ خوردن ،گل ها را دسته کردن ،حلقه شدن يا کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها