معنی و ترجمه کلمه wrinkle به فارسی wrinkle یعنی چه

wrinkle


اژنگ ،چين خوردگى ،چين و چروک خوردن ،چروکيده شدن ،چروکيدن ،چين دادن
علوم مهندسى : چوروک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها